Reference - Cleancare.cz

Reference klientů

S ohledem na skutečnost, že je jednou z našich nejvyšších priorit je poskytnutí nejvyššího stupně bezpečí a ochrany soukromí našich klientů, tak v této rubrice nebudeme podávat jakékoli informace týkající se našich klientů, a to včetně uvedení toho, o jaké klienty se jedná. Jsme si dobře vědomi toho, že naši pracovníci za účelem provádění úklidu mají přístup do téměř všech prostor našich klientů a součástí etického kodexu našich pracovníků je i povinnost mlčenlivosti o našich klientech a všech skutečnostech, se kterými se při výkonu své práce seznámí. Bylo by pak v rozporu s politikou naší společnosti veřejně deklarovat, byť za účelem propagace naší společnosti, do jakých společností mají naši zaměstnanci přístup, jak to činí naše konkurence.

Mezi našimi klienty jsou významné obchodní společnosti, advokátní kanceláře i velké společnosti nadnárodního významu, jejichž názvy odtajníme případnému vážnému zájemci o naše úklidové služby spolu s podepsaným prohlášením o mlčenlivosti se souhlasem našich klientů, jejichž doporučení budeme prezentovat.

  Jméno a příjmení:
  Telefon:
  E-mail:
  Mám zájem o:
  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.